Ir al inicio

MAT Control

Laboratori de Preparació de
Materials pel Control de Qualitat

español english
Dept. Química Analítica
Facultat de Química
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Telf. 93 4037274
Fax. 93 4021233
E-mail: matcontrol@ub.edu
PRODUCTES :: MATERIALS PEL CONTROL DE QUALITAT

El laboratori MAT CONTROL s'encarrega de la producció de materials pel control de qualitat d'acord amb un sistema de qualitat basat en els requeriments establerts per la norma ISO Guide 34:2000 (E) ( General requirements for the competence of reference meterial producers ) i comprèn tant el camp medioambiental com el camp agroalimentari .

El procés de producció inclou habitualment, depenent de la matriu tractada, un procés d'assecat i/o liofilització, una reducció de la grandària mitjançant un sistema de tall i trituració i una acurada selecció de la grandària de la partícula. Un sistema contrastat d'homogeneització garanteix que el material obtingut és perfectament homogeni. Hom controla l'estabilitat del producte mitjançant anàlisi periòdiques.


CATÀLEG MCQs