Ir al inicio

MAT Control

Laboratori de Preparació de
Materials pel Control de Qualitat

español english
Dept. Química Analítica
Facultat de Química
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Telf. 93 4037274
Fax. 93 4021233
E-mail: matcontrol@ub.edu
MAT CONTROL :: INSTAL·LACIONS

El laboratori ha estat dissenyat segons els estàndards europeus, i s'organitza en tres àrees de treball.

Àrea de preparació:

Equipada per a realitzar operacions de pretractament de grans volums de mostra:

  • Sistema d'assecat amb control informatitzat
  • Sistema de liofilització
  • Sistema de trituració i tamisació

Àrea d'homogeneització:

Dotada amb sistemes mecànics per a la homogeneització de productes sòlids i líquids.

Àrea d'envasat:

Equipada amb sistemes adaptats per a sòlids i líquids amb possibilitat d'envasat al buit i/o en atmosfera inert.

Control analític:

Les anàlisis relacionades amb els estudis d'homogeneïtat i estabilitat tenen el suport i la infrastructura del Departament de Química Analítica de la Facultat de Química i els Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona.